בעלי חיים
 
לחצו על התמונות להגדלה!
 
 
 
לחצו כאן כדי לצפות בכל
גלריות - HaEmet.net
 
 
פינגוונים. הביטו על
הסימטריות, על כתמי
הצבע המדויקים. היופי
 בו רק האדם יכול להבחין.
הוי אומר: הטבע אינו עיוור!
 
 
כנ"ל דב הפנדה. הביטו
בצבעים, בדיוק הצבעוני.
ראו את האזניים, את
העיניים, מיהו זה שיוכל
להתכחש למראה עיניו?
 
 
כלב קולי.
 
 
דב קואלה אוחז
בעץ אקליפטוס.
 
 
יופי כה מפעים, סימטריה
כה מדוייקת, שימוש כה
חכם בצבעים, אמור
להפעים כל בעל נפש.
 
 
כמה בריות יפות בעולמנו.
 
 
ומה נאמר על הטווס?
 
 
תוכים. שימו לב לשימוש
בצבעים, לסימטריות.
אילו נועדו החיות רק
לשרוד, הן לא היו זוכות
ליופי סימטרי מעין זה.
 
 
דיוק כה רב, בכל איבר.
היש אתאיסט שימות
שלם עם עצמו?
 

מתוך אתר HaEmet.net

 
 
פינגוונים. הביטו על
הסימטריות, על כתמי
הצבע המדויקים. היופי
 בו רק האדם יכול להבחין.
הוי אומר: הטבע אינו עיוור!
 
 
כנ"ל דב הפנדה. הביטו
בצבעים, בדיוק הצבעוני.
ראו את האזניים, את
העיניים, מיהו זה שיוכל
להתכחש למראה עיניו?
 
 
כלב קולי.
 
 
דב קואלה אוחז
בעץ אקליפטוס.
 
 
יופי כה מפעים, סימטריה
כה מדוייקת, שימוש כה
חכם בצבעים, אמור
להפעים כל בעל נפש.
 
 
כמה בריות יפות בעולמנו.
 
 
ומה נאמר על הטווס?
 
 
תוכים. שימו לב לשימוש
בצבעים, לסימטריות.
אילו נועדו החיות רק
לשרוד, הן לא היו זוכות
ליופי סימטרי מעין זה.
 
 
דיוק כה רב, בכל איבר.
היש אתאיסט שימות
שלם עם עצמו?
 

מתוך אתר HaEmet.net

 
 
פינגוונים. הביטו על
הסימטריות, על כתמי
הצבע המדויקים. היופי
 בו רק האדם יכול להבחין.
הוי אומר: הטבע אינו עיוור!
 
 
כנ"ל דב הפנדה. הביטו
בצבעים, בדיוק הצבעוני.
ראו את האזניים, את
העיניים, מיהו זה שיוכל
להתכחש למראה עיניו?
 
 
כלב קולי.
 
 
דב קואלה אוחז
בעץ אקליפטוס.
 
 
יופי כה מפעים, סימטריה
כה מדוייקת, שימוש כה
חכם בצבעים, אמור
להפעים כל בעל נפש.
 
 
כמה בריות יפות בעולמנו.
 
 
ומה נאמר על הטווס?
 
 
תוכים. שימו לב לשימוש
בצבעים, לסימטריות.
אילו נועדו החיות רק
לשרוד, הן לא היו זוכות
ליופי סימטרי מעין זה.
 
 
דיוק כה רב, בכל איבר.
היש אתאיסט שימות
שלם עם עצמו?
  

אתר HaEmet.net