תכנון אנטומי
 
לחצו על התמונות להגדלה!
 
 
 
לחצו כאן כדי לצפות בכל
גלריות - HaEmet.net
 
 
 
המכונה שלא תאמן: גוף האדם
מדהים בתחכומו הגאוני. עליו
אמר איוב: "מבשרי אחזה אלוק",
כלומר מהתבוננות בגופי ניתן
לחזות בבורא שתכנן אותי.
 
 
העין רואה רק כאשר כל
מנגנוניה פועלית באחת.
קרנית, עדשה, עינית, ועוד
מיליוני קשרים מתואמים
למח כדי לקלוט תמונה
ולעשות בה שימוש.
 
 
אנו מרבים לדבר על
מורכבות העיניים והתכנון
המדהים בכל פרט, אך
האם חשבנו לרגע על
מיליוני הקשרים והנוירונים
במח המאפשרים לראות
תמונה? למעשה יש לנו
עיניים נוספות בתוך המח.
 
 
שכן, המח הוא שיודע לזהות
את התמונה וליצור אותה
שנית. מה יעזרו ליצור חי
עיניים, אם מוחו אינו יודע
לקלוט מהן כל תמונה?
 
הטענה שהעיניים, עם כל
הקשרים למח, והמח עצמו,
נוצרו באמצעות ברירת
צירופי מקרים הוא פשוט
אבסורד. מה גם שעין חייבת
שלמות כדי לתפקד ולקלוט
אור, והמח צריך שלמות
גדולה עוד יותר כדי לקלוט
תמונה ולעבד אותה.
המנגנונים פועלים בתיאום
ולא יכלו להתפתח כלל.
 
 
כל תינוק נולד עם גולגולת
בקועה בצורה גאונית,
(שרק אחר כך מתאחה).
רק בדרך הזו יכול התינוק
לצאת מרחם אמו הצר!
 
ברור לכל בר-דעת שמצב
שכזה לא יכול להיות
תוצאה של התפתחות.
שכן, מספיק שהרחם יהיה
צר, או שהגולגולת לא
תהיה בקועה, כדי שלא
יוולדו כל בני אדם. כל
המנגנונים צריכים לפעול
בבת-אחת, בתיאום!
 

מתוך אתר HaEmet.net

 
 
 
המכונה שלא תאמן: גוף האדם
מדהים בתחכומו הגאוני. עליו
אמר איוב: "מבשרי אחזה אלוק",
כלומר מהתבוננות בגופי ניתן
לחזות בבורא שתכנן אותי.
 
 
העין רואה רק כאשר כל
מנגנוניה פועלית באחת.
קרנית, עדשה, עינית, ועוד
מיליוני קשרים מתואמים
למח כדי לקלוט תמונה
ולעשות בה שימוש.
 
 
אנו מרבים לדבר על
מורכבות העיניים והתכנון
המדהים בכל פרט, אך
האם חשבנו לרגע על
מיליוני הקשרים והנוירונים
במח המאפשרים לראות
תמונה? למעשה יש לנו
עיניים נוספות בתוך המח.
 
 
שכן, המח הוא שיודע לזהות
את התמונה וליצור אותה
שנית. מה יעזרו ליצור חי
עיניים, אם מוחו אינו יודע
לקלוט מהן כל תמונה?
 
 
הטענה שהעיניים, עם כל
הקשרים למח, והמח עצמו,
נוצרו באמצעות ברירת
צירופי מקרים הוא פשוט
אבסורד. מה גם שעין חייבת
שלמות כדי לתפקד ולקלוט
אור, והמח צריך שלמות
גדולה עוד יותר כדי לקלוט
תמונה ולעבד אותה.
המנגנונים פועלים בתיאום
ולא יכלו להתפתח כלל.
 
 
כל תינוק נולד עם גולגולת
בקועה בצורה גאונית,
(שרק אחר כך מתאחה).
רק בדרך הזו יכול התינוק
לצאת מרחם אמו הצר!
 
ברור לכל בר-דעת שמצב
שכזה לא יכול להיות
תוצאה של התפתחות.
שכן, מספיק שהרחם יהיה
צר, או שהגולגולת לא
תהיה בקועה, כדי שלא
יוולדו כל בני אדם. כל
המנגנונים צריכים לפעול
בבת-אחת, בתיאום!
 

מתוך אתר HaEmet.net

 
 
 
המכונה שלא תאמן: גוף האדם
מדהים בתחכומו הגאוני. עליו
אמר איוב: "מבשרי אחזה אלוק",
כלומר מהתבוננות בגופי ניתן
לחזות בבורא שתכנן אותי.
 
 
העין רואה רק כאשר כל
מנגנוניה פועלית באחת.
קרנית, עדשה, עינית, ועוד
מיליוני קשרים מתואמים
למח כדי לקלוט תמונה
ולעשות בה שימוש.
 
 
אנו מרבים לדבר על
מורכבות העיניים והתכנון
המדהים בכל פרט, אך
האם חשבנו לרגע על
מיליוני הקשרים והנוירונים
במח המאפשרים לראות
תמונה? למעשה יש לנו
עיניים נוספות בתוך המח.
 
 
שכן, המח הוא שיודע לזהות
את התמונה וליצור אותה
שנית. מה יעזרו ליצור חי
עיניים, אם מוחו אינו יודע
לקלוט מהן כל תמונה?
 
 
הטענה שהעיניים, עם כל
הקשרים למח, והמח עצמו,
נוצרו באמצעות ברירת
צירופי מקרים הוא פשוט
אבסורד. מה גם שעין חייבת
שלמות כדי לתפקד ולקלוט
אור, והמח צריך שלמות
גדולה עוד יותר כדי לקלוט
תמונה ולעבד אותה.
המנגנונים פועלים בתיאום
ולא יכלו להתפתח כלל.
 
 
כל תינוק נולד עם גולגולת
בקועה בצורה גאונית,
(שרק אחר כך מתאחה).
רק בדרך הזו יכול התינוק
לצאת מרחם אמו הצר!
 
ברור לכל בר-דעת שמצב
שכזה לא יכול להיות
תוצאה של התפתחות.
שכן, מספיק שהרחם יהיה
צר, או שהגולגולת לא
תהיה בקועה, כדי שלא
יוולדו כל בני אדם. כל
המנגנונים צריכים לפעול
בבת-אחת, בתיאום!
 

בברכה, דניאל בלס
אתר HaEmet.net